Filter
Show
Cùm treo máng cáp
Liên hệ: 0941.42.61.61
Máng cáp 100×100
Liên hệ: 0941.42.61.61
Máng cáp 100×50
Liên hệ: 0941.42.61.61
Máng cáp 200×100
Liên hệ: 0941.42.61.61
Máng cáp 200×200
Liên hệ: 0941.42.61.61
Máng cáp 300×300
Liên hệ: 0941.42.61.61
Máng cáp 50×50
Liên hệ: 0941.42.61.61
Máng cáp co chữ L
Liên hệ: 0941.42.61.61
Máng cáp co chữ T
Liên hệ: 0941.42.61.61
Thang cáp 100×80
Liên hệ: 0941.42.61.61
Thang cáp 200×100
Liên hệ: 0941.42.61.61
Thang cáp 200×80
Liên hệ: 0941.42.61.61
Thang cáp 300×100
Liên hệ: 0941.42.61.61
Thang cáp 300×80
Liên hệ: 0941.42.61.61
Thang cáp chữ T
Liên hệ: 0941.42.61.61
Thang cáp xuống
Liên hệ: 0941.42.61.61

Bộ chuyển đổi quang điện

Dòng converter Quang-điện sử dụng cáp quang Singlemode cho phép khoảng cách truyền tín hiệu lên tới 20-25Km, hỗ trợ tốc độ 10/100/1000Mbps, cho tín hiệu ổn định rất phù hợp để triển khai mạng LAN cáp quang.