Filter
Show
Đầu ghi hình 16 kênh DAHUA DHI-NVR4216-4KS2/L (Hỗ trợ SMD)
Original price was: 7.148.000 ₫.Current price is: 3.574.000 ₫.
Đầu ghi hình 16 kênh DAHUA DHI-NVR5216-4KS2
Original price was: 14.062.000 ₫.Current price is: 7.031.000 ₫.
Đầu ghi hình 32 kênh DAHUA DHI-NVR4232-4KS2/L (Hỗ trợ SMD)
Original price was: 8.220.000 ₫.Current price is: 4.110.000 ₫.
Đầu ghi hình 32 kênh DAHUA DHI-NVR5432-4KS2
Original price was: 22.232.000 ₫.Current price is: 11.116.000 ₫.
Đầu ghi hình 4 kênh DAHUA DHI-NVR4104HS-4KS2/L (Hỗ trợ SMD)
Original price was: 4.108.000 ₫.Current price is: 2.054.000 ₫.
Đầu ghi hình 64 kênh DAHUA DHI-NVR5464-4KS2
Original price was: 30.400.000 ₫.Current price is: 15.200.000 ₫.
Đầu ghi hình 8 kênh DAHUA DHI-NVR4208-4KS2/L (Hỗ trợ SMD)
Original price was: 6.788.000 ₫.Current price is: 3.394.000 ₫.
Đầu ghi hình Camera IP 16 kênh DAHUA DHI-NVR4116HS-4KS2/L (Hỗ trợ SMD)
Original price was: 5.272.000 ₫.Current price is: 2.636.000 ₫.
Đầu ghi hình Camera IP 16 kênh DAHUA DHI-NVR5416-4KS2
Original price was: 20.680.000 ₫.Current price is: 10.340.000 ₫.
Đầu ghi hình Camera IP 32 kênh DAHUA DHI-NVR5232-4KS2
Original price was: 15.510.000 ₫.Current price is: 7.755.000 ₫.
Đầu ghi hình Camera IP 4 kênh DAHUA DHI-NVR1104HS-S3/H
Original price was: 2.500.000 ₫.Current price is: 1.250.000 ₫.
Đầu ghi hình Camera IP 4 kênh DAHUA DHI-NVR2104HS-S3
Original price was: 3.340.000 ₫.Current price is: 1.670.000 ₫.
Đầu ghi hình Camera IP 64 kênh DAHUA DHI-NVR5864-4KS2
Original price was: 35.156.000 ₫.Current price is: 17.578.000 ₫.
Đầu ghi hình Camera IP 8 kênh DAHUA DHI-NVR4108HS-4KS2/L (Hỗ trợ SMD)
Original price was: 4.556.000 ₫.Current price is: 2.278.000 ₫.
Đầu ghi hình Camera IP 8 kênh DAHUA DHI-NVR5208-4KS2
Original price was: 12.408.000 ₫.Current price is: 6.204.000 ₫.
Đầu ghi hình IP 8 kênh DAHUA DHI-NVR1108HS-S3/H
Original price was: 2.900.000 ₫.Current price is: 1.450.000 ₫.
Đầu ghi hình IP 8 kênh DAHUA DHI-NVR2108HS-S3
Original price was: 3.804.000 ₫.Current price is: 1.902.000 ₫.
Đầu ghi ip 16 kênh DAHUA DHI-NVR2116HS-S3
Original price was: 4.454.000 ₫.Current price is: 2.227.000 ₫.

Bộ chuyển đổi quang điện

Dòng converter Quang-điện sử dụng cáp quang Singlemode cho phép khoảng cách truyền tín hiệu lên tới 20-25Km, hỗ trợ tốc độ 10/100/1000Mbps, cho tín hiệu ổn định rất phù hợp để triển khai mạng LAN cáp quang.