Filter
Show
Đầu ghi HIKVISION DS-7104NI-Q1 IP 4 kênh
Original price was: 1.950.000 ₫.Current price is: 1.073.000 ₫.
Đầu ghi HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P IP 4 kênh
Original price was: 3.510.000 ₫.Current price is: 1.931.000 ₫.
Đầu ghi HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M IP 4 kênh
Original price was: 3.660.000 ₫.Current price is: 2.013.000 ₫.
Đầu ghi HIKVISION DS-7104NI-Q1/M IP 4 kênh
Original price was: 2.100.000 ₫.Current price is: 1.155.000 ₫.
Đầu ghi HIKVISION DS-7108NI-Q1 IP 8 kênh
Original price was: 2.410.000 ₫.Current price is: 1.326.000 ₫.
Đầu ghi HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P IP 8 kênh
Original price was: 4.760.000 ₫.Current price is: 2.618.000 ₫.
Đầu ghi HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P/M IP 8 kênh
Original price was: 4.910.000 ₫.Current price is: 2.701.000 ₫.
Đầu ghi HIKVISION DS-7108NI-Q1/M IP 8 kênh
Original price was: 2.580.000 ₫.Current price is: 1.419.000 ₫.
Đầu ghi HIKVISION DS-7604NI-K1(B) IP 4 kênh
Original price was: 3.180.000 ₫.Current price is: 1.749.000 ₫.
Đầu ghi HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B) IP 4 kênh
Original price was: 4.770.000 ₫.Current price is: 2.624.000 ₫.
Đầu ghi HIKVISION DS-7608NI-K1(B) IP 8 kênh
Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 1.925.000 ₫.
Đầu ghi HIKVISION DS-7608NI-K1/8P(B) IP 8 kênh
Original price was: 6.360.000 ₫.Current price is: 3.498.000 ₫.
Đầu ghi HIKVISION DS-7608NI-K2 IP 8 kênh
Original price was: 5.090.000 ₫.Current price is: 2.800.000 ₫.
Đầu ghi HIKVISION DS-7608NI-K2/8P IP 8 kênh
Original price was: 8.430.000 ₫.Current price is: 4.637.000 ₫.
Đầu ghi HIKVISION DS-7616NI-K1(B) IP 16 kênh
Original price was: 4.060.000 ₫.Current price is: 2.233.000 ₫.
Đầu ghi HIKVISION DS-7616NI-K2 IP 16 kênh
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 3.190.000 ₫.
Đầu ghi HIKVISION DS-7616NI-K2/16P IP 16 kênh
Original price was: 11.530.000 ₫.Current price is: 6.342.000 ₫.
Đầu ghi HIKVISION DS-7632NI-K2 IP 32 kênh
Original price was: 9.460.000 ₫.Current price is: 5.203.000 ₫.
Đầu ghi HIKVISION DS-7632NI-K2/16P IP 32 kênh
Original price was: 15.420.000 ₫.Current price is: 8.481.000 ₫.
Đầu ghi HIKVISION DS-7716NI-I4(B) IP 16 kênh
Original price was: 16.620.000 ₫.Current price is: 9.141.000 ₫.
Đầu ghi HIKVISION DS-7716NI-K4 IP 16 kênh
Original price was: 11.610.000 ₫.Current price is: 6.386.000 ₫.
Đầu ghi HIKVISION DS-7732NI-I4(B) IP 32 kênh
Original price was: 19.000.000 ₫.Current price is: 10.450.000 ₫.
Đầu ghi HIKVISION DS-7732NI-K4 IP 32 kênh
Original price was: 14.940.000 ₫.Current price is: 8.217.000 ₫.
Đầu ghi HIKVISION DS-7732NI-K4/16P IP 32 kênh
Original price was: 20.830.000 ₫.Current price is: 11.457.000 ₫.

Bộ chuyển đổi quang điện

Dòng converter Quang-điện sử dụng cáp quang Singlemode cho phép khoảng cách truyền tín hiệu lên tới 20-25Km, hỗ trợ tốc độ 10/100/1000Mbps, cho tín hiệu ổn định rất phù hợp để triển khai mạng LAN cáp quang.